• Chorwacko - Polskie Stowarzyszenie Rozwoju

 • Chorwacko - Polskie Stowarzyszenie Rozwoju

 • Chorwacko - Polskie Stowarzyszenie Rozwoju

 • Chorwacko - Polskie Stowarzyszenie Rozwoju

O nas

Chorwacko-Polskie Stowarzyszenie Rozwojowe zostało założone w celu rozwijania więzi kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i gospodarczych pomiędzy Chorwacją a Polską, promowania polskiej kultury i zwyczajów oraz pielęgnowania pamięci osób, które przyczyniły się do wzmocnienia więzi polsko-chorwackich w dziedzinie kultury, nauki i gospodarki.

Cele i działania

 • wspieranie pomocą zdobywanie wiedzy, wymianę doświadczeń i doradztwo między członkami a beneficjentami Stowarzyszenia oraz właściwymi organami państwowymi jak i służbami odpowiedzialnymi za kwestie rozwoju gospodarczego na szczeblu państwowym Republiki Chorwacji, Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej,
 • organizowanie spotkań przedstawicieli narodowości polskiej i ich przyjaciół,
 • organizowanie spotkań o charakterze merytorycznym i popularnym, wykładów edukacyjnych, konsultacji, seminariów i kursów, wizyt, wystaw, jako beneficjent oraz we współpracy z innymi instytucjami w celu wymiany opinii i doświadczeń,
 • organizowanie akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących,
 • organizowanie wydarzeń związanych z obchodami świąt państwowych i religijnych, rocznic, koncertów, wystaw, wycieczek, pikników, konferencji, projekcji filmowych,
 • organizowanie targów, wystaw, koncertów, przedstawień, akademii i innych wydarzeń publicznych w społecznościach lokalnych jak i na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym w celu promowania rozwoju gospodarczego,
 • współpraca z innymi organizacjami kulturalnymi, artystycznymi, naukowymi i gospodarczymi, a także z indywidulanymi osobami z Polski, Chorwacji i świata, w celu jak najskuteczniejszego i jak najpomyślniejszego osiągania wyznaczonych celów i zadań,
 • opracowanie i publikowanie czasopism, książek, broszur i innych publikacji, które przyczynią się do rozwoju sektora non-profit i promowanie integralnego zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych,
 • przeprowadzenie działalności wolontariackiej, informowanie, doradztwo, szkolenia wolontariuszy i organizatorów wolontariatu poprzez działalność lokalnych centrów wolontariatu,
 • współpraca z instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi, a także z organizacjami innych mniejszości narodowych w Chorwacji

Patrons

ORBICO LOGO

Patrons

ORBICO LOGO

Nowości

razvojna udruga

Kontakt

Hrvatsko-Poljska Razvojna Udruga
Radnička cesta 80
10000 Zagreb
[email protected]
Tel. +385 95 539 2471

  Hrvatsko-Poljska Razvojna Udruga
  Radnička cesta 80
  10000 Zagreb
  [email protected]
  Tel. +385 95 539 2471